华匈词典

Huaxiong Cidian 自述文件

© 版权所有 x 1976。保留所有权利。

泰坦尼克窗口

http://titanicwindow.xxxxxxxx.jp

 

 

KEZDÉS NULLÁRÓL

 

Türelemmel, a kínai nyelv bárki számára megtanulható. Nyelvtan tulajdonképpen nincs is a kínaiban főleg a magyarhoz képest, nagyon furcsa kínai nyelvtanról beszélni.

Kiejtés ami a legnehezebb. A könyvben „elméleti kiejtés” szerepel azaz a fonetikus kiejtés írása önállóan megtanulható, viszont a „gyakorlati kiejtés”-t, amit meg is ért egy kínai, azt kínai ajkútól kell elsajátítani.

A kínai írásról legtöbben azt gondolják, hogy lehetetlen megtanulni. Apránként haladva egyszerű. A vonások helyes sorrendjére és irányára kell figyelni, ez sem bonyolult, kézre áll. Angolul nem tudó ember, lehet hogy kínaiul fog jól megtanulni, mert van akiknek a szép írásjeleket „rajzolni” szórakoztató. Ha ki nem állhatod a kínai jeleket, viszont jó a hallásod, kiejtésed, akkor a jelek nélkül is tanulható a kínai nyelv.

A szavak rövidek, több jelentésűek, ami nem nehézség hanem gyorsabb nyelvtanulást tesz lehetővé. Önállóan, tanár nélkül is tanulhatóak a jelek.

Hogy hány darab kínai jel van, nem számít, a legtöbb kínai betűt még a kínaiak sem ismerik, jelek tízezrével léteznek. A kínaiak általában pár ezer jelet felismernek. Jelek nagy része nem absztrakt valami, hanem jól ismert, pár száz „gyök” variációja. Logikát könnyű találni az „össze-montázs-olt” gyökök és a kész „kép” (szó) értelme között. (de fölösleges)

A „helyesírás” egy kínai esetén, nagyon mást jelent. A jelnek mindössze felismerhetőnek kell lennie, bármilyen kesze-kusza is. (a suliban persze mindenkinek azonosan kell megtanulnia a jelek írását)  Különféle írásstílusok léteznek, melyek általában nehezen olvashatóak, művészi értékük ellenben annál magasabb.

 

 

Kevés vonást tartalmazó, egyféle kiejtésű szavakkal érdemes kezdeni

 

yi1  qi1  san1  shan1  chuan1  gong1  tian1

ren2  shi2  niu2  wen2

jiu3  chang3,an1  nü3 kou3  wu3  shui3  huo3  mu3

er4  ri4  xia4  shi4  mu4  ri4  yue4  mu4  fu4  si4

(egy, hét, három, hegy, folyó, munka, nap ember, tíz, tehén, irodalom, kilenc, gyár, nő, száj, öt, víz, tűz, anya, kettő, erő, le, úr, faanyag, Nap, Hold, szem, fizet, négy)

 

A számok mit jelentenek ? Az Ötféle hanglejtést.

1 egyenes

2 emelkedő

3 le-fel

4 ereszkedő

5 szimpla.

A kiejtés jelölésére korábban egyszerű kínai betűket használtak, a mai generáció kötelező oktatásában a latin átírás szerepel. Egy szó kiejtéséhez számos értelem köthető, halláskor a szövegkörnyezet híján a szó jelentését általában nem tudhatjuk.

Új szavak az ismertek kombinálásával könnyen tanulható:

人口 népesség rénkǒu

人人 mindenki rénrén

天天 minden nap tiāntiān

女人 nő nǚrén

文人 művelt ember wénrén

人文 humanista rénwén

天牛 tiānniú hőscincér

水牛 bivaly shuǐniú

山山水水 hegyek és vizek shānshānshuǐshuǐ

火山 tűzhegy (vulkán) huǒshān

火力 tűzerő huǒlì

日工 napszámos rìgōng

人工 mesterséges réngōng

工力 jártasság gōnglì

工人 munkás gōngrén

工厂 gyár  gōngchǎng

日月 dátum rìyuè

女工, 力士 Lux márka lìshì

天下, 日文, 十二, 十二月, 十一月, 十月.

 

 

NYELVTAN

 

igeragozás, igeidő, nyugati értelemben vett helyesírás nincs.

Az alany az ige elé rakva igeragozásnak felel meg:

我吃 eszek ( én  enni).

Az igét követőalany” a „kit ? mit ?” kérdésre adja a mondat tárgyát:

我喝水 vizet iszom (én inni víz).

 

E/3.sz.-ben, a kínai írott nyelv az alany által az alany nemét is képes jelezni, míg a magyar nyelv „ő”-je nem.

ő (csak nőnemű), ő (csak hímnemű)

Többes- és egyesszám különbségtételér pl. a használatos, megléte nélkül mindkét alakban értelmezhető a szó.

Múlt időre a és láttán gondolhatunk.

Jelen időre például a 起来 (folyamatban van) utal.

Jövő időt a holnap, azután stb. időhatározó vagy maga a jövő 未来, 将来 szó jelez. 如果 (hogyha) szó is érzékeltethet jövőt.

Eltér az írásjel minden kémiai elem, élőlény, tárgy, fogalom stb. esetén !

Könnyebbség, hogy az írást már modernizálták (egyszerűsítették), az általános használatban ez szerepel.

Régi, hagyományos jelek jórészt nem felejtették el, templom és park kalligrafikusan íródott feliratait díszíti. A múzeumokba való ennél is ősibb ábrákat kevesen tudják értelmezni.

ősi: X

hagyományos:  

egyszerűsített:   

 

 

说明书 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

 

A szótár szócikkenként hat részre van tagolva.

1.   

Minden szócikk a kínai betűvel írt szavakkal kezdődik. Az első karakterek hangsúlya határozza meg az egész szó háttérszínét.

kék = egyenes; sárga = fel; lila = le-fel; zöld = le

A színek saját hanglejtésük szerint lettek kiválasztva. (a kék nem hanem szerint) Szürke háttérhez az egynél több kiejtésű jel tartozik.

2.    sárkány

Második rész a magyar fordításé. Jelentés gyakran főnév és ige alakjában egyszerre (akár melléknévként is) fel van tüntetve, mivel a kínai nyelv használata ezt lehetővé teszi !

Nemcsak szófajok közti határ értelmezhető szabadon, hanem az egész nyelvtan nincs egzaktul kifejlődve a magyarhoz képest.

jelre végződő, jelzős szerkezetben használt szavaknál a 4. tagba nm rövidítést helyeztünk (néha akkor is ha a kínai szó másra végződik). Pontosvessző az eltérő szófajok közt nincs, a különböző jelentéseket viszont ezzel választottuk el.

F: = fonetikailag, pl. idegen szavak esetén, a szó magyaros kiejtése előtt szerepel.

Ha csak egy kínai jel van a szócikk második tagjában akkor az a szócikk régi, hagyományos (nem pedig a modern, egyszerűsített) jel. Ez esetben a magyar értelme a megadott új, (egyszerűsített) jelnél keresendő.

3.    lóng

A pinyin kiejtés.

(magyaros kiejtés kicsit más, de a szabvány ez, a pinyin, ezt érdemes tanulni)

4.   

Dőlt betűs rész a téma megjelölése. Többjelentésű szavak esetében az itt lévő kód, segíthet a jelentés meghatározásában.

5.   

A szócikk ötödik tagja a kínai jel összetettebb (régies) írásmódja;

Bővítmény; Részletek; Magyarázat;

Első és második taggal azonos jelentésű (szinonimák) vagy ellentétes ell: szavak.

Értelem pontosítása akárcsak a népszerű angol alak, zárójelben; pl. előjellel a példák

6.    saurus

Az utolsó rész tudományos (latin) rendszertani névvel ritkán kitöltött. Fajoknál általában szerepeltetjük.